Historien om Drolsum Gård

Drolsum Gård er den gamle hovedgården på Drolsum og går tilbake ni generasjoner helt til 1700-tallet. Det gamle hovedhuset er bygd i 1789, staburret er fra 1790, mens smia ble bygget i 1859. I 1975 kom det nye hovedhuset på plass på gården. Redkspashuset er bygd i 1986. Deb nye laftede låven sto ferdig i 2014. Bygningene er også omringet av en hage for man finner gamle blomstersorter fra gårdens yngre dager. Den gamle hovedveien på Drolsum gikk i sin tid igjennom gården, men ble flyttet i 1986. I dag driver gården hovedsakelig med jordbruk og skogbruk.

Viktige datoer på Gården

1789 - Gamle hovedhuset

1790 - Staburret

1859 - Smia

1975 - Nye hovedhuset

1986 - Redskapshuset

2014 - Låven